جستجو
تاريخ انتشار : 1395/12/03 - 12:38
دکترمهران تبریزی مدیرمسئول نویدآذربایجان:با عنوان کردن واژه اقوام به هویت مردم اهانت می کنند
!!. من درمیان کلمات و لغات، هیچ واژه ای را به اندازه واژه" اقوام" و" زبان اقوام" برای مردم این مملکت، توهین آمیزتر و تحقیر آمیزتر نیافتم. برخی جریانها واژه "زبان اقوام" را بکار می برنند تا زبان مردم را کوچک کنند. زبان هویت مردم است وآنها خواسته یا ناخواسته با این کوچک کردن به هویت مردم توهین میکنند.یک زمانی به زبان ترکی مردم آذربایجان زبان آذری می گفتند تا بگویند شماها ترک نیستید...

 

اشاره :

نویدآذربایجان بعنوان نشریه ای مستقل و بدور از وابستگی به گروهها و جریانات سیاسی کشور زمینه و بستر مناسبی را برای ارائه نقطه نظرات احاد مردم و طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی فراهم نموده است.فلذا در این راستا گفتگوی کوتاهی با دکتر مهران تبریزی مدیر مسئول نویدآذربایجان ترتیب داده شده است که در ذیل از نظر خوانندگان میرسد.

 

* دوران ریاست جمهوری آقای روحانی ماههای پایانی خود را سپری می کند آیا به نظر جنابعای آقای روحانی در تحقق وعده های انتخاباتی خود موفق عمل نموده است.؟

 می دانید که جامعه ما از نظرساختار قدرت، نوع مسئولیت ها و همچنین از حیث شرایط فرهنگی و اجتماعی ،نوع فعالیت جریانهای سیاسی و مذهبی داخل کشوروهمچنین بسیاری ازمولفه ها با جوامع  دیگرمتفاوت هست و نمی توان همه وعده های آقای روحانی را با در نظر گرفتن این فاکتها  دریک جمله ارزیابی کرد.ولی اگر کمی انصاف داشته باشیم و اگر به زمان ریاست آقای احمدی نژاد برگردیم وآن دوران را با این مدت نزدیک 4 سال آقای روحانی مقایسه کنیم نمی توانیم نمره مردودی به آقای روحانی بدهیم.هرچند معتقدم هنوز اشکالات و نواقصاتی هم وجود دارد.

 

*یکی ازوعده های  انتخاباتی آقای روحانی احیاء دریاچه اورمیه بود بنظر شما آیا وضعیت  احیاء دریاچه اورمیه رضایت بخش هست.؟

آنچه که در آمارها و گزارشات مقامات مسئول می بینیم و آقایان اعلام می کنند همه اش تعریف است و الحمدا... وضعیت بهتر شده را ذکر می کنند  ولی واقعیت غیر از آن است. البته اقداماتی انجام داده اند ولی اینها کافی نیست.دریاچه اورمیه را رها کرده اند تا طبیعت آن را احیاء کند. بارش برف و باران به حدی باشد که دریاچه احیا شود و این نشدنی است.

* یادم هست نویدآذربایجان در دهه 80اعلام کرده بود که "دریاچه اورمیه 15 سال آینده" خشک میشود البته تصویر این صفحه اول نوید آذربایجان در بسیاری از شبکه های مجازی از جمله تلگرام . ... دست به دست مردم شده است.نظرتان در این خصوص چست؟

.
دقیقا. ازجمله دغدغه های ما، خشک شدن دریاچه اورمیه بود.ما این زنگ خطر را در نوشته هایمان، در گزارشاتمان به اطلاع مردم و مسئولین رساندیم.آن موقع  مورد غضب برخی مسئولین واقع شدیم.می گفتند نوید آذ ربایجان دریاچه اورمیه را بزرگ نمائی می کند.ما گفتیم و نوشتیم اگر این دریاچه خشک شود این منطقه تبدیل به کویر می شود و امکان زندگی برای مردم نخواهد بود. ولی گوش شنوائی نبود تا اینکه خود آقایان دریاچه را سیاسی کردند تا کسی جرات نکند صحبت از خشک شدن دریاچه بکند و حتی آنهائی که دغدغه خشک شدن دریاجه را داشتند و دوستدار طبیعت بودند را  گرفتند و بردند. خود آقای بروجردی که نماینده مجلس بود و الان هم هست اظهار نظر کردند که اگر دریاچه خشک شود کاری ندارد مردم مهاجرت کنند به سایر مناطق.الان میبینیم که  معضل خشک شدن این دریاچه فقط  معضل این منطقه  نیست که به اصطلاح با مهاجرت مردم حل شود بلکه یک معضل کشوری است و خود مقامات مسئول نیز اعلام خطر کرده اند و این حساسیت به حدی رسیده است که  خود آقای روحانی هم وعده احیاء آن را داده بود  که تحقق این وعده در این دوره ریاست جمهوری ایشان نصف و نیمه  ماند که امیدوارم با بی توجهی هاییکه  به پروژه احیاء دریاچه می شود به قول آنها  لاقل شرایط آب و هوائی از نظر میزان بارشها به حدی برسد تا وعده کامل ایشان با نعمت نزولات آسمانی در دوربعدی ریاست جمهوری محقق شود.

*از جمله وعده های انتخاباتی آقای روحانی اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی یعنی حقآموزش و تحصیل به زبان مادری تمامی مردم ایرانبود.نظرتان در این خصوص چیست.؟

 من فکر می کنم ایشان بهتر از هر کسی می دانند که این، یکی از آن شوخی هاست.

*اگر آقای روحانی مخالف اجرای این اصول است.پس چرا وعده آنرا داده است.؟

ببینید قانونگذار اصول 15 و 19  قانون اساسی را در متن قانون آورده است.این دیگر وعده نمی خواهد.اجرای تمامی اصول قانون اساسی وظیفه دولت است.اگر دولتی قانون را اجرا نکند باید آن دولت بخاطر عدم اجرای قانون مورد مواخذه قرار گیرد.ولی ما می بینیم که این اصول تاکنون معطل مانده است.

*آقای یونسی  دستیار ویژه آقای روحانی درامور اقوام و ادیان هاست.آیا این نوع مسئولیتی که آقای روحانی در این دوره لحاظ کرده است در راستای توجه به این اصول نیست.؟

من فکر می کنم نه شخص آقای روحانی و نه آقای یونسی در این خصوص جدی نیستند..

* پس انتخاب دستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام چه معنی دارد.؟

خب. اشکال کار در اینجاست.در نظر آقایان، زبان همه مردم، زیر مجموعه ای اززبان مرکز هست.نقطه ثقل و محوریت ،زبان فارسی است و دیگر مردمان "اقوام" و زبانشان، زبان اقوام محسوب می شود!!. من درمیان کلمات و لغات، هیچ واژه ای را به اندازه واژه" اقوام" و" زبان اقوام" برای مردم این مملکت، توهین آمیزتر و تحقیر آمیزتر نیافتم. برخی جریانها واژه "زبان اقوام" را بکار می برنند تا زبان مردم را کوچک کنند. زبان هویت مردم است وآنها خواسته یا ناخواسته با این کوچک کردن به هویت مردم توهین  میکنند.فلذا بر مقامات مسئول و همجنین بر دولتمردان فرض است که در دام اینگونه افکار خطرناک و این القائات تحقیرآمیز نیفتند.

یک زمانی به زبان ترکی مردم آذربایجان زبان آذری می گفتند تا بگویند شماها ترک نیستید.چقدر مطلب نوشتیم  و گفتیم که اصلا زبان آذری وجود خارجی ندارد.آذری ها ، زبانشان ترکی است..کما اینکه اصفهانی ها، زبانشان فارسی است.یا شیرازی ها زبانشان فارسی است.دیگر به زبان آنها اصی یا شیرزی نمی گویند.

الان هم عده راه افتادند واژه " زبان اقوام "را  ترویج می کنند.در شهر من نقده، تبریزیها یک قوم هستند که اکثر مردم می شناسند.این تاسف باراست که عده ای، بخش بزرگی از مردم چند میلیونی مثلا ترکان ایران را قوم فرض کنند و زبان آنها را که ریشه چندین هزار ساله دارد  " زبان اقوام" بنامند..

روزگاری می گفتیم آقایان در مدارس و دانشگاهها در کنار زبان فارسی به زبان مادری دیگر مردمان کشور هم توجه کنید .چه جوسازیها که نکردند.چه انگها که نزدند. چه پرونده سازی ها که نکردند. مگر نوید آذربایجان چه نوشته بود که توقیف کردند!همه اینها بخاطر این بود که نگوئیم  مردم  زبان مادری خودشان را دوست دارند.

*در برخی از دانشگاههای کشور دو واحد اختیاری زبان مادری در متن برنامه درسی دانشجویان گنجانده شده است  آیا این مهم نیز در راستای وعده آقای روحانی نیست؟

 من دقیقا نیت شخص آقای روحانی را نمی دانم که منظور ایشان از اجرای اصول معطل مانده 15 و 19 قانون اساسی آیا فقط گنجاندن دو واحد اختیاری زبان مادری مردم در برخی دانشگاههاست یا چیز دیگری است. ولی اگر دایره تحقق اصول 15 و 19  قانون اساسی فقط  در حد گنجاندن دو واحد اختیاری در دروس دانشگاهها  باشد که بسیار تاسف بار است.

عده ای هستند که نشستند و تاریخ و زبان مردم آذربایجان را وارونه نگاری و تحریف میکنند.اینها از نام آذربایجان و مردم آذربایجان آنچنان کینه ای به دل دارند که حتی با گنجاندن این دو واحد دروس اختیاری در دانشگاهها هم مخالفت می کنند

 شما خوب می دانید در زمان رضا شاه بود که ممنوعیت آموزش و تکلم زبان ترکی رسما ابلاغ شد.بهر حال باید نحوه اجرای این اصول 15 و 19 قانون اساسی مشخص شود .یک وقت می خواهیم ثواب کنیم کباب میکنیم.می خواهیم به فراگیری زبان مادری  مردم کمک کنیم سر از نابودی زبان مادری مردم درمی آوریم.شوونیست ها بیکار ننشسته اند ،آنان جو سازی می کنند،.می ترسانند، به دولت خط و نشان می کشند تا این مهم تحقق پیدا نشود.

*بنظر شما سازو کارهای اجرایی اصول 15 و 19 قانون اساسی چه میتواند باشد.؟

ببیند اگر واقعا می خواهیم این اصول تحقق پیدا کند در درجه نخست می بایست نوع نگرش به مقوله زبان مادری تغییر یابد. هم تحقیر می کنیم وهم توجه می کنیم.این پارادوکس باید حل شود.می دانید ایران یک کشور کثیر المله هست.یعنی ایران از مردمانی با زبانهای گوناگونی چون  فارسی، ترکی، عربی ،بلوچی و .... تشکیل شده است. و زبان رسمی کشور نیز زبان فارسی است و هیچ زبانی نسبت به دیگری برتری ندارد.

از نظر علمی، زبان مادری به زبانی اطلاق می شود که فرد با آن زبان بدنیا آمده است. یعنی زبان مادری را مترادف با زبان اول آن شخص فرض می کنند.مثلا زبان مادری من ترک زبان ، زبان اول محسوب می شود.وهمچنین از نظر علمی آموزش و تحصیل به زبان مادری می بایست از دوران پیش دبستانی آغاز شود.یعنی دانش اموزان از زمان بدو ورود به نظام آموزشی ، در کنار زبان رسمی کشور ، به زبان مادری خود نیز تحصیل کنند، با زبان مادری آموزش بینند.تلقی من از اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی این است.والا دادن دروس اختیاری به دانشجویان برخی دانشگاهها کافی نیست و اگر صرفا این باشد، آب در هاون کوبیدن است و نتیجه معکوس دارد.چندین سال قبل یکی از دانشگاههای کشور،دو واحد اختیاری آموزش زبان مادری را در دانشگاه اجرا کرد و از آنجائیکه دانشجویان بعلت مشغله های تحصیلی مجال استفاده از این فرصت را نیافتند این مهم مورد سوء برداشت برخی چهره ها و محافل واقع شد که آقایان!!دیدید دانشجویان از آموزش زبان مادری خودشان استقبال نکردند!! و در نهایت این دروس اختیاری به خاطر عدم استقبال حذف شد.الان اگر این روش مجددا آزمایش شود نتیجه آن معلوم است و راه به خطا رفتن است.و اگر مراد آقای روحانی چنین باشد بایدعرض کنیم ما ازطلا شدن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید!!.

از طرف دیگر نحوه و روشهای آموزش زبان مادری ، بهره مندی از افراد متخصص ، محتوای کتب آموزشی، همسویی و هماهنگی  آموزشهای آموزشگاهی با محیط اجتماعی، محتوای رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری، شرایط محیط خانوادگی و سایر مؤلفه ها نیاز به ظرافت خاصی دارد که پرداختن به آن در حوصله این کوتاه سخن نیست.

·                                         *بنظر شما آیا آموزش دو یا چند زبانه درسطح مدارس یک  فرصت است یا تهدید؟

·                                          

·                                            نظام آموزش و پرورش کشورمان یک نظام عقب مانده است بدین معنا که این نظام قادر نیست به دانش آموزان زبان یاد دهد.با اینکه آموزش فقط به زبان فارسی است حتی زبان فارسی را هم نمی تواند به دانش آموزان غیر فارس زبان، آموزش دهد. آموزش زبان انگلیسی و عربی هم بماند.مدارس ما به دانش آموزان درس زندگی نمی دهد بخاطر این است که شاگرد اول مدرسه وقتی وارد جامعه می شود شاگرد آخر جامعه است.بهترین سیستم آموزشی ، در کشور فنلاند اجرا می شود.دراین سیستم  دانش آموزان یاد می گیرند ولی خسته نمی شوند برعکس سیستم ما که دانش آموزان را خسته و فرسوده می کند.در ژاپن وقتی مدرسه تعطیل میشود تا دانش آموزان به خانه هایشان بروند دانش آموزان گریه می کنند ودوست ندارند به خانه هایشان بروند. الان در سیستم های مدرن آموزشی ، آموزش زبان مادری در پله نخست تعلیم و تربیت قرار دارد.دولت ها هزینه می کنند تا دانش آموزان در وهله اول، زبان مادری خودشان را فرا گیرند.

·                                            در اروپا برای 4 نفر امکان تحصیل به زبان مادری فراهم است.دانش آموزان در چنین سیستم های آموزشی قادرند علاه بر فراگیری  علمی زبان مادری و زبان رسمی کشورشان حداقل دو زبان دیگر را نیز فرا گیرند.آنگاه در جامعه ما روزگاری سخن گفتن از زبان مادری جرم تلقی میشد.

·                                            متولیان آموزش و پرورش ما باید بخود آیند و می بایست به انحصار آموزش یک زبان خاص و نابودی دیگر زبانها در مدارس پایان دهند. آنان می بایست با زبانهای مادری مردم در مناطق کشورمان آشتی کنند.شرایط و امکانات بالسویه برای آموزش و ترویج زبان مادری را مهیا کنند.به تنگ نظری ها پایان دهند. باید بدانند آموزش و پرورش سیاسی و جناحی قادر نخواهد بود کارنامه موفقی در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان داشته باشد.آموزش و پرورش سیاسی و امنیتی سرآغاز بسیاری از مشکلات آموزشی و روانی است .متولیان آموزش و پرورش می بایست درک صحیحی از مقوله زبان مادری داشته باشند والا نابودی زبانهای مادری مردم با فربه کردن یک زبان منصفانه و عاقلانه نیست.آموزش و پرورش اگر دانش آموزان را دوست دارد باید زبان آنها را هم دوست داشته باشد.اگر معتقد به تکریم است می بایست با زبان مادری دانش آموزان به کرامت برخورد کند.

·                                                                                                                                                                        

 

 

 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون