جستجو
تاريخ انتشار : 1396/03/24 - 21:21
عیسی نظری سردبیر نویدآذربایجان:باغ سیاوش اورمیه قربانی جلادان محیط زیست
کسانیکه چنین جنایتی را رقم زدند،شاید از تاریخ آن باغ و تاریخ ارک حکومتی اورمیه بی خبر بودند.شاید ستم روسها را در آن باغ به یاد نداشته اند و حتی نمی دانستند که خان پیروز قجر در آن باغ چه ها که نکردند،اما آنها که آن باغ را به آتش کشیدند صدها نوع گیاه،درخت و حیوان و پرنده و خزنده را در آن می دیدند،اما نه آنچنان شعوری داشتند که آن را درک کنند و نه آنچنان سوادی داشتند که بدانند ...

تولستوی نویسنده روس ،داستانی دارد با عنوان " هرکس چقدر زمین می خواهد" وقتی من این داستان را خواندم  یاد ریش سفیدان مردم یکان علیا افتادم.ماجرا اینگونه آغاز می شود که مردمان روستای دیگری ادعائی بر اراضی آنها داشته اند، در مباحثه ایکه در می گیرد ریش سفیدان قریه اعلام می کنند که این دره ملک ماست و اعلام می کنند حاضرند در این مورد وضو گرفته و سپیده صبح فردا در همین جا قسم جلاله بخورند،چون به  ده  می آیند بین خودشان اختلاف می افتد که آیا اصلا دره مذکور جزء زمین های روستای ما است یا خیر؟ بالاخره تصمیم می گیرند که داخل چکمه های خود از خاک روستای خودشان بریزند و در محل مذکور قسم بخورند که روی خاک خودشان ایستاده اند.زمین در روستا اگر ممر معاش یک روستائی و کشاورز است در شهر نیز چنین است و این زمین زیر پای انسان تا سالهای طولانی نیز چنین خواهد بود.

بشر خود را از زمین میداند،با آن خود را می شناسد،حیات وی بستگی به آن دارد.

در قرون گذشته انسان از زمین و یا طبیعت استفاده می کرد به کوه می رفت از آن شادی می گرفت ولی امر پیچیده مالکیت انسان را از امروزه به جائی رسانده است که فقط می خواهد آن را تملک کند.مالکیت،تنها مفهومی است که انسان ما از آن لذت می برد! در روزگار گذشته ملت ها از زمین برداشتی ایدئولوژیک داشته اند،شعر آرش کمان گیر که جان خود را در تیر می نهد و آن را دور تر پرتاپ می کند،داستانی ایدئولوژیک است،دقیقا مثل داستان تولستوی در این داستان چقدر زمین می خواهد قرار می گذارند هر کس بتواند در محلی راه برود،زمین در اختیار داشته باشد،یعنی با قدم زدن خود مقدار آن را معین کند.اولین نفر آنقدر می رود که بالاخره می میرد.می خواهد وسیع ترین زمین مال او باشد،از فرط خستگی جانش را از دست می دهد،دقیقا مثل آرش کمان گیر!

 تنها ما بعنوان ایرانی نیست که طالب  زمین بیشتر هستیم،فلسفه ای  که در آلمان توسط هاید گر و هایدگری ها تمامیت وجود انسان را در آن جستند و یافتند که رژیم هیتلری و سر کرده آن هیتلر بر اساس آن تصمیم به جنگ با اروپا و در نهایت تمامی دنیا و تصاحب کره زمین را نمود.

در سال 1358 من با آیت اله منتظری و آیت اله مشکینی مصاحبه ای انجام دادم که مفهوم سخن آقایان این بود،مالکیت زمین از آن خداست و اصولا مالکیت زمین امر اعتباری و برای استفاده انسان است،آن موقع این مصاحبه همچون توپ صدا کرد و در کیهان سال 1358 چاپ شد،اکثریت آقایان مراجع نظر دادند که چنین امری یک دیدگاه کمونیستی است در حالیکه ما بادو نفر از مراجع و علمای حوزه گفتگو کرده بودیم ،حتی قانون لغو مالکیت اراضی شهری بر این مبنا به تصویب شورای انقلاب رسید.

بهر حال زمین پای انسان ،طبیعت است،نحوه برخورد با آن سیاست کلی یک نظام را پی ریزی می کند.تمرکز گرائی دولتی در آن زمان نیز زمین را ملی و از آن دولت می دانست ما هم برای انجام آن فعالیت می کردیم. باید سالها می گذشت تا می فهمیدیم که تعلق زمین به دولت تمرکز گرا فقط می تواند باعث و بانی تخریب محیط زیست و تقسیم آن بین حامی ها و هزاران درد بی درمان دیگر،نصیب مردم محلی می نماید.نمونه بارز آن " باغ سیاوش " است. هزاران نوع خزنده،چرنده،پرنده در یک روز منحوس برای اورمیه با ریختن صدها گالن نفت و بنزین به پای درختان صدها ساله آن را به آتش کشیدند،در تاریخ انسان این چنین حمله ای به محیط زیست جز با مسئولین دولتی که نه تئوری و نه سواد فهم طبیعت و محیط زیست را داشتند،ممکن نیود..

هزاران نفر از مردم شهر هنوز هم باغ سیاوش را به یاد دارند

مسئولین دولت فقط توانستند از آن پانصد و نه واحد آپارتمانی بدست بدهند که میشد آنها را در هر کجای این شهر بنا کرد.

تاریخ جانگداز باغ سیاوش در تاریخ قاجار و پهلوی به این جان گدازی نبود که آقایان این باغ را قطعه قطعه و مثل گوشت قربانی تقسیم کردند!.

کسانیکه چنین جنایتی را رقم زدند،شاید از تاریخ آن باغ و تاریخ ارک حکومتی اورمیه بی خبر بودند.شاید ستم روسها را در آن باغ به یاد نداشته اند و حتی نمی دانستند که خان پیروز قجر در آن باغ چه ها که نکردند،اما آنها که آن باغ را به آتش کشیدند صدها نوع گیاه،درخت و حیوان و پرنده و خزنده را در آن می دیدند،اما نه آنچنان شعوری  داشتند که آن را درک کنند و نه آنچنان سوادی داشتند که بدانند تخریب محیط زیست فاجعه ای است که قابل جبران نیست  بخصوص که برای شروع تخریب ،مسجد را سر آغاز و بهانه آن قرار دادند.

ستم به مردم با نام خدا. پیامبر بزرگ ما در مدینه بدین جهت فرمود که مسجد ضرار را تخریب نمایند.بهر حال بگذریم محیط زیست،محیط محلی انسان محلی است،آن کسانیکه غصه اورمیه را می خورند اگر آنچنان علاقه ای به خاک اورمیه دارند نباید آن خاک را بی ارزش نمایند.

 

امروز قطع یک درخت به معنی ایجاد خشک سالی و نبود باران است.امروز تخریب یک متر مربع مرتع  به معنی راه انداختن سیلاب است.اعوان و انصار استانداری وقت در هنگام تخریب "باغ سیاوش " دقیقا چه برای ثواب ( ایجاد مسجد) و چه برای تصاحب آپارتمانهای ساخته شده یعنی چه منفعت اخروی و چه منفعت دنیوی، جلادان محیط زیست هستند.

مرحوم دکتر شریعتی جمله ای داشت با این مضمون وقتی در مقابل ظالم نیستی چه به شراب نشسته باشی و چه به نماز ایستاده باشی  همدست ظالم هستی !

تاریخ حقوق انسان ها و محیط زیست مردم جزیه نیست که متعلق به دولت های تمرکز خواه باشد و آنها به تناسب در میان اقوام و خویشان و یا حامیان سیاسی خود تقسیم کنند.این ها ثمره تمدن مردمی است که در مقابل کشتارها،قحطی ها، جنگ ها و ... در آن محل مانده و از آن دفاع کرده و دفاع می کنند.

تئوری امر محلی،تئوری نجات محیط زیست انسان است فهم آن مقداری سواد و فهم تئوری های محلی است.اگر در شهری و کشوری امر کشاورزی باشد،اگر در کشور منابع زیر زمینی بوده باشد و فقر و تفاوت طبقاتی همچنان امر روز باشد بقول ظریفی، یا حاکمان آن شهر احمق هستند و یا احمق ها حاکمان شهرند.!!

اورمیه سالها پیش پاریس ایران بود و اینک آن دروازه های نامی به شهر بی در و پیکری ارتقا یافته است که تنها دریای متلاطم و شور آن نیز در حال خشک شدن است.در شهری که دریای زنده اش در حال جان دادن است و مسئولین نیز خود را ناجی دریا می نامند،یا حماقت انسان تکرار می شود و یا شیادانی بر گرده مردم سوارند که تنها سعی در فریب مردم دارند تا مردم متوجه خطرات این مسئول های رنگا رنگ نشوند و روزی که مردم در ماتم دریا و محیط دست و پا خواهند زد،این مسئولین و دوستان برج ساز آنها در شهرهای دیگری چون دبی،استانبول،تهران و حتی ... در زندگی آسوده خود خواهند بود.

آقایان نویسندگان و روزنامه نگارانی که فقط قادرند از دولت های گذشته انتقاد کنند،در پی زاری پشت مرده را می مانند،در هر زمان باید مسئول روز و فعلی را هدف نقد قرار داد.این نوعی فرصت طلبی است حتی اگر حرف هایمان درست باشد.اگر احمدی نژاد بد است که حرفی نیست باید در زمان قدرت وی آن بدی را بر پیشانی او کوفت.الان فرد دیگری مسئول است.این بدترین نوع نقد است که قدرت را رها  کنی و به یقه مرده بچسبی!!

ما تاریخ نمی نویسیم ،ما مسائل روز را نگارش می کنیم،مسئول فعلی ،مسئول مستقیم دردهای محل زندگی ما است.،همان استاندار و رئیس او آقای رئیس جمهور که از طرح نجات دریای اورمیه به لحاظ نبود بودجه می گذرد

از پرداخت میلیارد ها میلیارد تومان پول به مطالبات احمد ابن موسی با تصویب هیئت وزراء ابائی ندارد.

از ساخت دریای تهران باز نمی ایستد،در کویر تهران دریا می سازد،دریاهای پیرامون مملکت خشک می شود!

 استانهای صنعتی کشور در کناری هستند استان بدون صنعت و بدون تجارت آذربایجان غربی به اعلام اداره دارائی در بنرهای سالهای قبل در وصول مالیات ،استان اول مملکت است.نه استاندار در پی اعلام جرم علیه مدیر کل دارائی است نه سایر مدیران کل از شرم ساری این عمل خجالت می کشند!

دارائی مردم،زمین ها،محیط زیست هیچکدام مال دولت ها نیست که آن را تقسیم کنند،یک شبه شوهر خواهر و یه عمه زاده ها

 و دیگران تجار بزرگ مملکت بشوند،موجودی اورمیه چه از اموال منقول و چه غیر منقول مال عموم مردم محلی است،چه روزی به این مسئله آگاهی خواهند داشت معلوم نیست.از سایه سر این مسئولین موقوفه خوار،بیت المال خور این اتفاق بزودی خواهد افتاد،دیگر شورای شهر برای نجات برج ها و یا مغازه های احداثی نخواهد بود،برای مردم شهر خواهد بود.

تمامی مردم می دانند هر سرمایه موجود از پول نفت بدست می آید و یا از سایر منابع زیرزمینی در نتیجه یکبار هم نوشته بودم پول در ایران از منابع زیر زمینی بدست می آید،منابع زیر زمینی نفت،گاز ،طلا،مس،آهن در دستان دولت است،هر مبلغی که بدست رانت خواران می افتد از طریق دولت است ولاغیر. یعنی تنها دولت می تواند رانت خواری ایجاد کند و اگر دیگران نیز سهم دارند از طریق دولت وارد می شوند. ستم به ملت از طریق مسئولین محلی ستمی مضاعف است هم بر مردم و هم  بر خودشان.چون خودشان نیز در این زمین زندگی می کنند!

آن روز که این سرزمین بسوزد،تر و خشکی باقی نمی ماند،این سرزمین نیازمند حقوق است،حقوق بشر،حقوق کودکان،حقوق زنان،حقوق حیوانات،حقوق محیط زیست،حقوق گیاهان،درختان،جانداران،حقوق گرگ ها....

آن روز نزدیک است،اگر در این شهر درختی نمی تواند زنده بماند،انسان نیز نخواهد توانست.

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون