جستجو
تاريخ انتشار : 1396/09/27 - 18:05
شاپور اسماعیلیان حقوقدان:آستانه تحمل درمرزهشدار
درایران نرخ بالای جرایم خشن علیه تمامیت جسمانی اشخاص که اغلب ازمصداق های جرم براثرهیجانات آنی است رابطه مستقیم با درجه نابردباری وکاهش شدید آستانه تحمل مرتکبان دارد وازآن جایی که ناشکیبایی ولبریز شدن آستانه تحمل معلول فراوانی آسیب های اجتماعی،نابرابری،تبعیض،فقر و فساد است به نظرنگارنده تا زمانی که این سرچشمه های تضییع حق ...

     

درسال های اخیر آستانه تحمل شهروندان جامعه ما،بیش ازحد تنزل یافته است.رواج وگسترش خشونت کلامی وفیزیکی روزافزون نتیجه کاهش شدید آستانه تحمل شهروندان ایرانی است.این رویکرد مختص طبقات فرودست نیست بلکه درطبقه فرادست نیز به وضوع شاهد آسیب پذیری بردباری درروابط اجتماعی،حرفه ای وشغلی هستیم.بااین تفاوت که اگریک نماینده مجلس بدون رعایت شان نمایندگی ماموری را که درحین تذکر خلاف به اوست مورد موردضرب قرارمی دهد،ازسوی طبقات آسیب پذیراجتماعی هرروزناظردرگیری فیزیکی و گاهی ایراد صدمات سنگین بدنی تا حد ارتکاب قتل هستیم حال پرسش این است که جامعه ما را چه شده است و راهکارمقابله بااین آسیب فردی واجتماعی هشداردهنده وخطرناک چیست؟ پیش ازبیان چرایی این معضل ،لازم است درباره «کاهش آستانه تحمل»توضیحی ارایه شود.  

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران درباره بردباری وآستانه تحمل درکشور می گوید:«دراصل تاب آوری به معنای میزان ظرفیت انسان دربرابرتحمل استرس وناملایمات تعریف می شود.»ازاین رو،به نظر می رسد کاهش آستانه تحمل به حالتی اطلاق می شود که«انسان دیگرتوان کنترل خشم را نداشته باشد و با کوچکترین تنشی عصبانی شود و پرخاشگری کند.»بدیهی است تعریف اخیرجامع ومانع نیست زیرا ممکن است فرد با فرونشان دادن ظاهری خشم خود درفاصله زمانی وموقعیت دیگر واکنش ناگهانی وآسیب زای بیشتری به عنوان انتقام نسبت به طرف خود نشان دهد ولی به هرحال پرخاشگری کلامی و درگیری فیزیکی آنی ازپدیده های فوق العاده رایج پایین بودن آستانه تحمل درجامعه ماست.

بدون تردید،جامعه شناسان وکارشناسان درعلل تنزل آستانه تحمل پذیری گسترده ونتایج محتوم آن اصول ااتفاق نظر دارند زیرا وقتی درخرداد ماه سال گذشته وزیرکشور درصحن علنی مجلس اعلام  می کند«دررسیدگی به آسیب های اجتماعی بیست سال عقب هستیم» و از سوی دیگردرحالی که درسال های اخیربراثرسوءمدیریت درنظام فرهنگی ،اجتماعی و به ویژه اقتصادی کشوردچار فساد گسترده وپسرفت های عمیق شده ایم چگونه می توانیم از مردم آسیب دیده و قربانی این سیاست های نادرست انتظارداشته باشیم آستانه تحمل آنان دربرابرهرگونه استرس و ناملایمات ناشی ازبی قانونی ،خودسری،تبعیض ونابرابری وفساد اجتماعی درحد پایین نباشد؟ 

وقتی گفته می شود براساس گزارش شادی جهانی سازمان ملل متحد،درسال2016 رتبه ایران دربین 157 کشورجهان 105 است ورتبه نخست شادترین کشور را دانمارک ورتبه آخررا کشورآفریقایی بروندی به خود اختصاص داده است،باز به نظر نمی رسد که این مطالعه واقع بینانه باشد زیرااغلب شاخص هایی که برای سنجش شادی معیارپژوهش بوده اند درایران  وضعیت وخیم تری نسبت به اغلب کشورها دارند.این شش عامل عبارتنداز:عامل سرانه تولید ناخالص داخلی،حمایت های اجتماعی،امید به زندگی،آزادی اجتماعی،سخاوت وعدم فساد. 

اگرچه نابرابری شادی،به لحاظ روان شناختی هم ارز نا برابری درآمدی است وثروت وتحصیلات وتندرستی معیارمناسبی برای ارزیابی رفاه انسان واحساس آرامش وفراغت ازاضطراب وافسردگی است ولی دروضعیت کنونی کشورما،نه تنها افراد درزمینه این ویژگی ها دچارچالش های جدی هستندکه مالا احساس مستمرسرخوردگی ،اضطراب وافسردگی رابه دنبال دارد،بلکه داشتن برخی ازاین شرایط مانند تحصیلات عالی (بدون امکان اشتغال) مایه افسردگی و لبریزشدن آستانه تحمل اشخاصی شده که ناخواسته عمرمفید وامکانات مالی خود را صرف برنامه های آموزشی غیرهدفمند کرده وبسیاری ازفرصت های کاری وزندگی را ازدست داده اند!

آنچه مسلم است درایران نرخ بالای جرایم خشن علیه تمامیت جسمانی اشخاص که اغلب ازمصداق های جرم براثرهیجانات آنی است رابطه مستقیم با درجه نابردباری وکاهش شدید آستانه تحمل مرتکبان دارد وازآن جایی که ناشکیبایی ولبریز شدن آستانه تحمل معلول فراوانی آسیب های اجتماعی،نابرابری،تبعیض،فقر و فساد است به نظرنگارنده تا زمانی که این سرچشمه های تضییع حق ،بی عدالتی وخشونت نهادینه شده تا درجاتی مرتفع یا درحد معقول مهار نشود نمی توان حتی با فرهنگ سازی ظاهری  وضعیت تحمل پذیری روانی رابهبودبخشید.    

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون