جستجو

تاريخ انتشار : 92/10/123 - 11:16
تغيير نام واحدهاي جغرافيايي آذربايجان* از سال 1316 تا 1385
نام‌هاي جغرافيايي بازگوكننده هويت فرهنگي و طبيعي ملل روي زمينند كه اغلب به دور از اميال سياسي و اجتماعي پديد آمده و در حقيقت زاييده فطرت انسان‌ها مي‌باشند. نام‌هاي جغرافيايي ريشه در فرهنگ و زبان ملل ساكن در واحدهاي مختلف جغرافيايي دارند و به منزله سند هويت و شناسنامه اقوام مختلف محسوب مي‌شوند

اشاره:

نام‌هاي جغرافيايي بازگوكننده هويت فرهنگي و طبيعي ملل روي زمينند كه اغلب به دور از اميال سياسي و اجتماعي پديد آمده و در حقيقت زاييده فطرت انسان‌ها مي‌باشند. نام‌هاي جغرافيايي ريشه در فرهنگ و زبان ملل ساكن در واحدهاي مختلف جغرافيايي دارند و به منزله سند هويت و شناسنامه اقوام مختلف محسوب مي‌شوند.

 تغيير نام اسامي جغرافيايي يك قوم به سود قوم ديگر با آيات الهي و فطرت انسان‌ها ناسازگار است. پروردگار جهانيان خطاب به دانشمندان نشانه‌هاي خود را اين چنين بيان فرموده است: «و من اياته خلق السموات والارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذالك لايات اللعالمين» (1) و از آيت‌هايش آفريدن آسمان‌هاست و زمين و اختلاف زبان‌هاي شما و رنگ‌هاي شما، بدرستي كه در آن هر آئينه آيت‌هاست براي دانايان.

 سياست همانندسازي و فرهنگ‌زدايي قومي و تحريف واقعيت‌هاي تاريخي يكي از بلايايي است كه متاسفانه از زمان روي كار آمدن خاندان وابسته پهلوي به مورد اجرا گذاشته شد. چنان كه مي‌دانيم در طول تاريخ ايران خاندان پهلوي تنها رژيم حكومتي است كه با تكيه بر بيگانگان و توسط بيگانگان و در جهت حفظ منافع و مصالح آنها روي كار آمد و با تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي وابستگي آنها به استعمار به مراتب بدتر و شديدتر شد.

قبل از روي كار آمدن سلسله پهلوي، در بين اقوام ايراني خودي و غيرخودي مطرح نبود. متاسفانه بعد از به قدرت رسيدن رژيم پهلوي با حمايت جدي دولت انگليس و ايادي فراماسونر آن، ناسيوناليسم افراطي تحت عنوان ايدئولوژي ناسيوناليسم شاهنشاهي با عناوين باستانگرايي، پان ايرانيسم و پان آريائيسم از طرف روشنفكرنمايان وابسته به حاكميت پهلوي با تكيد بر محوريت نژاد آريايي و زبان فارسي به شدت تبليغ شد و در برنامه‌ريزي‌هاي ارگان‌هاي دولتي فلسفه ملي‌گرايي و آرياپرستي جايگزين فلسفه ميهن‌پرستي شد. بدين ترتيب طرح يكسان‌سازي فرهنگ و زبان اقوام ايراني به بهانه واهي ايجاد وحدت ملي با تلاش‌هاي بي‌وقفه رضاشاه و دولتمرداني كه اكثراً وابسته به لژهاي فراماسونري انگليس بودند به شدت دنبال شد.

 رضاشاه بعد از تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي به قدري در محو و نابودي نام و آثار باقي‌مانده از سلسله قاجاريه و ساير آثار باقي‌مانده از گذشتگان ،افراط به خرج داد كه حتي اعتراض يحيي دولت‌آبادي را نيز كه خود در روي كار آمدن سلسله پهلوي نقش داشت برانگيخت. زيرا طبق نقشه و طرح تئوريسين‌هاي رضاشاه قرار بود نام آثار تاريخي، كاخ‌ها، شهرها، دهات، كوه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و سايره را كه نام غيرفارسي داشتند، دوباره نامگذاري كنند: «اگر در هر تغيير سلطنت آثار پيش را محو كنند و يا نام اثرگذارندگان را بردارند نام محوكنندگان نام‌ گذشتگان هم به دست آيندگان محو مي‌گردد»(2)

 در رابطه با تغيير نام واحدهاي جغرافيايي آذربايجان در زمان سلسله پهلوي تقي سرلك، استاندار وقت آذربايجان در نامه شماره 29399، مورخه 28/6/50 به مرحوم استاد سيدجمال ترابي طباطبايي كه در آن زمان رئيس موزه آذربايجان بود نوشته است: «در تعقيب مذاكرات مورخ 23/6/50 كميته تغيير نام اسامي نامأنوس پاره‌اي از روستاهاي استان وابسته به شوراي مركزي جشن دو هزار و پانصدمين سال بنيادگذاري شاهنشاهي ايران در آذربايجان‌شرقي بدينوسيله فهرست مورد نظر به پيوست ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است در دومين جلسه كميته كه در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 29/6/50 در سالن كاخ استانداري تشكيل خواهد شد حضور به هم رسانيد... تقي سرلك ـ استاندار و رئيس شوراي مركزي»(3).

 بنا به نوشته استاد صمد چايلي: «نوشتار اسامي روستاهاي آذربايجان بيش از چند دهه سابقه ندارد. اغلب اين نوشته‌ها كه در مجموعه‌ها و كتاب‌هاي گوناگون ديده مي‌شود با گفتار و گويش محلي منطبق نيستند. بدين ترتيب كه اين نوشته‌ها با استفاده از حروفي كه در اين سرزمين به كار گرفته نمي‌شود به نگارش درآمده و يا به اشكال نامناسب ترسيم شده و در مورد زيادي هم مطابق با «گفته»ي مردمان محل نبوده است. اين نوع نوشته‌ها در موارد متعددي معاني اسامي را عوض كرده، و حتي به كلمه‌اي متضاد با كلمه اصلي درآمده‌اند. نگارش صحيح اين كلمات كه كمك شاياني به دريافت معاني آن‌ها مي‌نمايد، مي‌تواند گام مثبتي در امر فعاليت فرهنگي به حساب آيد». (4)

تغيير نام اسامي جغرافيايي به سود قوم خاصي در حقيقت حراج تاريخ و  دیگرفرهنگ ها محسوب مي‌شود. كيفيت تركيب جمعیتی ايران بايد همه را از زشتي‌هاي ناسيوناليسم افراطي دور نگه دارد زيرا وحدت ملي ايران در گرو تساوي حقوق همه اقوام ايران و برخورداري آنها از مزاياي مساوي و عادلانه استحكام مي‌يابد.

 تغيير نام واحدهاي جغرافيايي آذربايجان از سال 1316 لغايت 1385 هجري شمسي را به نقل از كتاب‌هاي: «سرگذشت تقسيمات كشوري ايران»(5) و «فرهنگ اسامي روستاهاي آذربايجان‌شرقي» و «واژه‌هاي برابر فرهنگستان ايران» (6) نقل مي‌كنيم:

 لازم به ذكر است كه خلاصه‌اي از اسامي تغيير نام يافته و تحريف شده واحدهاي جغرافيايي آذربايجان در شماره 3 مجله كولتور چاپ شده بود هم‌اكنون بعد از تصحيح بعضي از كاستي‌ها و اضافه كردن بعضي از اسامي تغيير نام يافته و يا تحريف شده ديگر، تقديم علاقه‌مندان مي‌گردد.

 

 


عناوين برخي از تغيير نام‌ها در واحدهاي جغرافيايي آذربايجان

 

رديف

نام اصلي با گويش محلي

نام فعلي تغييريافته و يا تحريف‌شده نوشتاري

رديف

نام اصلي با گويش محلي

نام فعلي تغييريافته و يا تحريف‌شده نوشتاري

1

آتالي

عطالو

25

آغابابا (آغابپا)

آقابابا

2

آجي چاي

تلخه‌رود

26

آغاببا (داش)

آقابابا سنگ

3

آخماقه‌يه (آخماقَيه)

اخمقيه ـ آخوله ـ شارسنگ

27

آغاج اَري

آغاجري

4

آخيرجان

آخي جهان

28

آغالي

آقا عليلو

5

آراز

ارس

29

آغجا چاي

آغجه‌ رود

6

آراز بار

ارسباران

30

آغجا كوهول

آغجه كهل

7

آربات

اربط

31

آغجا مئشه

آغجه مشهد

8

آرپيرزان

يخفروزان

32

آغيل

عاقل

9

آروانا

ارونق

33

آل وانا

الوانق

10

آسانا

اسنق

34

آلاتات

اللـه‌داد

11

آستارلي

عنصرود

35

آلانا

الانق

12

آشاغي آت مييان

آتميون سفلي

36

آلتون سفلي

زرينه پايين

13

آشاغي آراز گونئي

ارسگناي سفلي

37

آلتون عليا

زرينه بالا

14

آشاغي بؤبره

بابره سفلي

38

آلچالي

آلوچه‌لو

15

آشاغي چاناق بولاق

چناق بلاغ سفلي

39

آلي قو

علي گاو

16

آشاغي سوما

صومعه سفلي

40

آليشا

عليشاه

17

آشاغي شه‌رك

شهرك پائين

41

آلينجا

النجق

18

آشاغي قاراب (كه‌رو)

قاراب سفلي

42

آماقان

امقان

19

آشاغي كوسالار

كوهسالار سفلي

43

آمباستا

آنباستا

20

آشاغي هازاران

هزاران سفلي

44

آنداري

اندرود

21

آغ ته‌په (آق‌تپه)

سفيد تپه

45

آوارسي

آبرسي

22

آغ جريش

آغجه ريش

46

آياغچي

پادار

23

آغ ديزه

ديزج سفيد

47

آغابابا (آغابپا)

آقابابا

24

آغ گونبد

گنبد سفيد

48

آيدي گؤز

سفيدخوان

49

آيران تپه

عريان تپه

76

اووشار

افشار

50

آيران‌ديبي

عريان‌تپه

77

اوْولي

اوقلي

51

اؤرتولو

اكرم‌آباد

78

ال‌اوي

علويق

52

اؤروش

اروج

79

ايچي

ايشه

53

ائشه‌وه

عيش‌آباد

80

ايزووان

فرخران

54

اته‌ش‌دي‌رو

آتش‌خسرو

81

ايسپه‌لان

اسفلان

55

ارزه ورز

هرزه ورز

82

ايسپيران

اسيران

56

اروشه

عربشاه

83

ايستي سو

آبگرم

57

اسكي آسي

آس قديم

84

ايسكاوا

اسكوق

58

اسكي مينجو

منجاب قديم

85

ايسمي كمر

سفيد كمر

59

اسوْشا

اسب‌فروشان

86

ايشته‌ره‌غان

اشتجران

60

اسوشان (اشوشان)

اسب‌فروشان

87

ايشكن‌بر

مشكعنبر

61

اشرآوا

اشرف‌آباد

88

ايشيق تاباق

شيخ طبق

62

ام ديزه

عمو ديزج

89

ايشيق درآوا

شيخدرآباد

63

ام‌راهلي

همراهلو

90

ايشيق قالا

قلعه شيخ

64

امه‌نو

ايمناب

91

ايلانجاليق

النجارق

65

اميرو

اميرآباد

92

اييلي

ايللي

66

انگيت

انجرد

93

بئره

بيرق

67

انه‌مه

انانق

94

بئششك

بيشك ـ سردار كندي

68

اوجابار

عبدالجبار

95

بئيين

بهمن‌آباد

69

اوجاق خنه‌يه

اجاق خانقاه

96

باجا باش

باجه باج

70

اوجان

بستان‌آباد

97

بارانلي

بارانلو

71

اوخارا

آبخواره

98

باريش

بارنج

72

اورميه

رضائيه ـ اروميه

99

باش بولاغ

سرچشمه

73

اوروز

آبريز

100

باش سوما

صومعه عليا

74

اوزال

افضل

101

باشسيز

تيرآباد

75

اوشاد

افشرد

102

باشماق

باشه

رديف

نام اصلي با گويش محلي

نام فعلي تغييريافته و يا تحريف‌شده نوشتاري

رديف

نام اصلي با گويش محلي

نام فعلي تغييريافته و يا تحريف‌شده نوشتاري

103

باغيش

بخشايش

130

پيرساق

پيراسحق

104

بامريو

باغ معروف

131

پيرليجه

پيرلوجه

105

بايات

بيات

132

پيره‌سووان

پيره‌ يوسفيان

106

باياغيب

باغ يعقوب

133

پينه شالوار

شادآباد ـ شادباد مشايخ

107

بايدير

بهادر

134

تئجره

تجرق

108

بورون

بيرون

135

تاتائوچاي

سيمين رود

109

بوفول

بهل

136

تارپ

طرف

110

بوگوْراوان

گوراوان بزرگ

137

تاريم

طارون

111

بولانليق

بلانلو

138

تازا ناركي

نقاره كوب جديد

112

بويوك جاما

جامعه بزرگ

139

تازاخانا بره

خانه برق جديد

113

بويوك ديزه

ديزج عظيم

140

تازاكند خونه‌مير

تازه‌كند خوشه‌مهر

114

به‌كوْ

بكيرآباد

141

تازاكند موجه‌مير

تازه‌كند نوجه‌مهر

115

بير اوْغوش

برآغوش

142

تالار

طالار

116

بين گول

هزار بركه

143

تاوا

طوق

117

بيناج اوي

بناجوي

144

تميرلي

تيمورلو

118

پئشتو

پيشتاب

145

توپدار

كانونيه

119

پاتاوا

فتح‌آباد

146

توختاميشلي

تختمشلو

120

پاه ناوار

پهناور

147

تورش‌جه

ترشكوه

121

پشتو

بشتاب

148

توركه‌دان

تكلدان

122

پكه‌چين

پاك‌چين

149

توفارقان

دهخوارگان ـ آذرشهر

123

پلدشت

ماكو

150

تولا تپه

طلا تپه

124

پوس انديز

پوستين دوز

151

تويون

طوين

125

پولوس در

فيروز سالار

152

ته‌ميرلي

تيمورلو

126

پوهرآوا

ترج‌آباد

153

تيكان

تكان

127

پوهروز

بهروز

154

تيكان تپه

تكاب

128

پيرائيدان

كابل‌آباد

155

جابان

جبان

129

پيرساق

پيراسحاق

156

جاليق

چالو

157

جانگير

جهانگير

185

خان اروشه

عربشاه خان

158

جم‌الو

جمال‌آباد

186

خانليق

عباس‌آباد

159

جوْشون

جوشين

187

خانميرزا

شهرك

160

جووه‌ت

جوبند

188

خايغانا

خاكوانق

161

چاخيرلي

چاغر

189

خته‌گور

خانگاه

162

چارداق

حمزه‌آباد

190

خسروشاه

زارعي ـ خسروشهر

163

چاردانگا

چهاردانگه

191

خله‌زر

غلّه‌زار

164

چاي بايقارا

بايقره رود

192

خنه‌يه

خانقاه

165

چاي بيزي

بزي رود

193

خوجا ـ موجا

خواجه مرجان

166

چاي پئيقان

پيغام رود

194

خوجا

خواجه

167

چاي تئجه‌ره

تجره‌رود

195

خوجا كندي

خواجه ده

168

چاي تالوار

تلوار رود

196

خورامو

خرم‌آباد

169

چاي حسن‌كندي

حسن‌كندي رود

197

خوناي

كاغذكنان

170

چاي سوغانچي

سوغانچي رود

198

خونده‌مير

خان‌امير

171

چاي قره‌آغاج

قره‌آغاج رود

199

خونه‌مير

خانمرود

172

چاي قوروقچي

قوروقچي رود

200

خيتاب

خطب

173

چاي گوينه‌ري

گاوينه رود

201

خيديرآوا

خضرآباد

174

چاي هرزن

هرزند جديد

202

خيردا بولاق

خرده بلاغ

175

چاي يئنگي آوا

ينگي‌آباد رود

203

خيليجان

خلجان

176

چاي‌ديزه

ديزجرود

204

خيوه (خياو)

مشگين‌شهر

177

چروري

چهاربرود

205

داش آتاي

دانش‌آباد

178

چره زوغون

چرزه‌خون

206

داش آغابپا

آقا بابا سنگ

179

چودار كندي

چوبدار كندي

207

داش ايسپيران

سفيدخوان سنگ

180

چير ـ چير

چرچر

208

داش سوما

صومعه سنگ

181

حسنگان داغ

كوه حسنجان

209

داش قالا

قلعه سنگ

182

حسين‌آوا

خناوند

210

داش هرزن

هرزندعتيق ـ هرزندقديم

183

خاراجي

خراجو

211

داش‌آتان

دانش‌آباد

184

خاروانا

خروانق

212

داش‌ايسپيران

سفيدخوان‌سنگ،سفيدان

213

دس‌تيري

دستجرد

240

ساري قه‌يه

سارقيه

214

دمنجان

دامنجان

241

ساققا ساراي

سقه‌ساي

215

دميرچي

حدادان

242

ساللاخ

پوست‌كن

216

دودا

دوله

243

سالماس

شاهپور

217

دورد ائولي

چهار خانوار

244

ساوالان

سبلان

218

دوري

دوريق

245

ساوجبلاغ

مهاباد

219

دهروْلان

دهرود

246

سايين قالا

شاهين دژ

220

ده‌وه‌چي

شتربان

247

سراسكند

آذران

221

ديزه

ديزج

248

سقين ساراي

سكان‌سراي

222

دينه‌ور

دين‌آباد

249

سلمان كندي

سلمان‌كند

223

رباط گوزليك

ديدگاه

250

سماق‌لي

سماق ده

224

رش‌تاوا

رشيدآباد

251

سو دره

سنجده

225

رشتين

رشت‌آباد

252

سولدوز

نقده

226

زئيوه

زاويه

253

سوما

صومعه

227

زال

قره گوز

254

سوماقلو

سماق‌ده

228

زرخانا

زردخانه

255

سونقور

سنگر

229

زره‌نه

زرنق

256

سونگون

سنگين

230

زنگان

زنجان

257

سوهرول

سهرقه

231

زومارخارا

ثمرخزان

258

سوهرون

سهران

232

زيراس

زير آسف

259

سويودلو

سيّدلو

233

زيرنا كووول

(زيرنا گؤوول)

سورنا گهي

260

سويوق بولاق

ساوجبلاغ

234

زي‌ليجه

زگلوجه

261

سيئوان

سگبان

235

زينو

زيناب

262

سيدآوا

سعيدآباد

236

ساخ يئل

سخت دل

263

سيركئش

سركش

237

ساراجي

سراجو

264

سيغين ديل

سقين دل

238

ساراي

سراي

265

سيغين ساراي

سقين سراي

239

ساري قميش

چشمه‌كش

266

سيندآخير

سندآخر

267

سينگيرو

سنگراب

295

قالاجيق

قلعه‌جوق

268

سينگيرو

سينگرد

296

قانلي ديزه

ديزج خونين

269

سينوْ

سينا

297

قايين قالا

چتاب سفلي

270

سينو

سيناب

298

قبله بولاغي

قبله چشمه

271

سييه كولان

سيه‌كلان

299

قراجه داغ

ارسباران

272

سييه مانسير

سيه منصور

300

قرونا

قراين

273

شالوارجيق

شادباد

301

قره ‌چر

سياه چر

274

شالوله‌جيق

شادباد

302

قره ‌چمن

سياه چمن

275

شاوان

شيشه‌وان

303

قره داغلي

يار احمد

276

شاه‌باغي

شادباغي

304

قره سو

سياهاب

277

شرابخانا

شرفخانه

305

قره سيغير

قره صغير

278

شه لئييلان

شله‌بران

306

قره عيني (قراعيني)

سيه چشمه

279

شه‌رفه

شرف‌آباد

307

قره غان

سياه دشت

280

صايين قالا

شاهين دژ

308

قره ‌كمر

سياه كمر

281

طاطائو چاي

سيمين رود

309

قره گؤل

سياه گل

282

طاهر بوغدا

گندمان

310

قره گوزي

نصرت‌آباد

283

عرب

پلدشت

311

قره گول

سياه گل

284

علمدار ـ گرگر

هادي‌شهر

312

قره ناو

سياه ناو

285

فريق

مردآباد

313

قره‌ئيين

قراين

286

قاچيان

كاميار

314

قره‌چور

سياه‌چر

287

قارا كمر

سياه كمر

315

قره‌سو (قره‌عيني)

سياه چشمه

288

قاراچاي

سيه‌رود

316

قره‌سو

سيه چشمه

289

قاراعيني (قره‌عيني)

سيه چشمه

317

قره‌گلي

كج‌ ساران

290

قاراقوزاي

نصرت‌آباد

318

قشلاق

گرمسار

291

قاراگؤز (قره‌گوز)

زال

319

قطانجق

سبزده

292

قاراناو

سياه ناو

320

قلعه سحر

بام دژ

293

قازي قالا

قلعه قاضي

321

قوتلو

كبودان

294

قافلانتي

قافلانكوه

322

قوروچاي

شاه‌آباد

323

قوزلو

گلزار

350

كوللو

كندلج

324

قوشاچاي ـ ايكي سو

مياندوآب

351

كومارري

كماجري

325

قول قاسيم

گل قاسم

352

كوندور

كندرود

326

قه‌ته‌لر

قطعات

353

كووي ـ كي‌وي

كويج

327

قيرخ بولاق

بناروان

354

كوهول

كوه‌دل

328

قيرخ سيغير

قرخ صغير

355

كوهول

كوهسار

329

قيرقاوا

بنيادآباد

356

كوهول

كهل

330

قيزيل اؤزن

سفيدرود

357

گؤشئيش

گشايش

331

قيزيل كاللا

كلاله اسلامي

358

گؤمت

گنبد

332

كئچي قيران

بزكش

359

گال

گلو

333

كؤششد

كوته‌مهر

360

گاوايير

گواهر

334

كاسانا

كسانق

361

گاوايين ـ گه‌وئيين

گاوآهن

335

كاستانا

كوهستانق

362

گچ قره‌گلي

گچساران

336

كاغالا

كقالق

363

گرمه‌خون

خونيرود

337

كاغ‌بت

كيقباد

364

گلن گئده‌ر

حسن‌آباد

338

كالاغاي

كلقاي

365

گليسي

گلوسنگ

339

كروْ

قاراب

366

گلين

گلشن

340

كره‌وي

كرويق

367

گورال قيشلاق

علي‌آباد قشلاق

341

كل‌وانا

كلوانق

368

گورج‌آوا

كرج‌آباد

342

كل‌هور

كهر

369

گولئيين

گل آخر

343

كوجووار

كجاآباد

370

گول‌آخير

گل آخر

344

كورگنه

كله‌گرد

371

گومئيين

گمين

345

كوسالار

كوسه‌لار

372

گومانا

كمانج

346

كوسالار

كوسه‌لر

373

گوموش تپه

گومشيان

347

كوش

كوشك

374

گوموش قه‌يه

دمشقيه

348

كوشك‌ساراي

(كوش‌ساراي)

كشك‌سراي(كشكسراي)

375

گوه‌نو

كوهناب

349

كوغما

كبودان

376

گوه‌نه گيروه

جوانان گروه

377

گوي گونبه‌ز

كبود گنبد

405

ميسيروْ

نصيرآباد

378

گويجه‌بئل

گويجه‌بيل

406

ميشو (ميشوو)

ميشاب

379

گيرده سيق

گردسنگ

407

ميو

مياب

380

گيره‌نگه

گرنگاه

408

مييان ‌بازير

ميان بازو

381

لووه‌دي

نوجه‌ده

409

ناپيشتا

ناپشته

382

مئران (كفي‌لي)

كافي‌الملك

410

نادارلي

ناديلو

383

مئي كندي

مكيدي

411

ناهار

نهار

384

مئي‌هاوا

ماهي‌آباد

412

ناهار خوران

نام آوران

385

مئيين

مهين

413

ناهران

ناحيه

386

مارازات

مارازاد

414

ناهي

ناحيه

387

ماراقوش قالا

قلعه مراغوش

415

نرآوا

عشرت‌آباد

388

ماسيددي

مقصودلو

416

نفلي

جعفرآباد

389

ماميق

مامك

417

نقرلي

محمدي

390

ماوازخان

مواضع‌خان

418

نودوز

نقدوز

391

ماهاببا (ماهابپا)

محبوب‌آباد

419

نوسلا

نوساله

392

مره‌نو

مرناب

420

نوش‌ار

نوشهر

393

مژمئيين

مزمين

421

نوْكه‌زه

لاك ديزج

394

مليك كندي

ملكان

422

نوْوا

نوا

395

ممدكندي

محمد كندي

423

نووه‌ري

ميوه‌رود

396

موتالليق

متعلق

424

نوه‌شر

نوشهر

397

موجه‌مير

نوجه‌مهر

425

نوهور

نهر

398

موردي

مردق

426

نيشاران

انوشيروان

399

موشورآوا

مشاهير

427

نيقاب

نقاآباد

400

موشورآوا

مشيرآباد

428

واسميش

باسمنج

401

مَهمه‌دان

همدان

429

وانليجا

وانلوجق

402

ميانج

ميانه

430

ورده‌وه

ورديق

403

ميرزه كره

امير زكريا

431

ولئيين

ولين

404

ميزار

ميزاب

432

وللي

وليلو

433

ونيستان

ولستان

450

يئتدي چشمه

هفت چشمه

434

وهرم

بهرام

451

يئكان (سدي)

يكان سعدي

435

ويدييه

وديق

452

يئليسي

حلمسي

436

هئرو

هراب

453

يئنگي ايسپيران

سفيده‌خوان جديد

437

هئرو

هرق

454

يئيجه

ينگجه

438

هئزه بوْران

هزارباران

455

يام

پيام

439

هازاران

هزاران

456

ياي‌ شري

ياي‌ شهري

440

هاسار

حصار

457

يايلاق

ييلاق

441

هامان

همان

458

اليرد (اليرت)

الهرد

442

هاويستان

خوبستان

459

الينجه

النجق

443

هسه‌نو

حسن‌آباد

460

ينگي‌جه

نيكجه

444

هشتري

هشترود

461

يوخاري توراج

دراج عليا

445

هلاكو

هرزند

462

يوخاري شوركت

لاهيجان

446

هورات

هوراند

463

يوخاري قوزلي

گلزار بالا

447

هوم شود

همنشين

464

يوخاري گومانا

كمانج عليا

448

هيشئيين

هشتجين

465

يوشانلي

اسلام‌آباد

449

هييه

هيق

 

 

 

 

 

تغيير نام در درياچه اروميه

 

رديف

نام اصلي با گويش محلي

نام فعلي تغييريافته و يا تحريف‌شده نوشتاري

رديف

نام اصلي با گويش محلي

نام فعلي تغييريافته و يا تحريف‌شده نوشتاري

1

1 نجي آدا

مركيد

28

احمد داشي

بستور

2

(آق) آغ داغ

سپيد

29

31 نجي آدا

آرزو

3

ملايوردي(ملايوركي)

پيشوا

30

آق مست

بهرام

4

داش آدا

بردين

31

كچل داشي

گلسنگ

5

5 نجي آدا

سنگو

32

34 نجي آدا

كامه

6

قره آدا

سياوش

33

35 نجي آدا

كام

7

ياستي آدا

تخت

34

كاناجابا

سهران

8

8 نجي آدا

خرسنك

35

كاناجابا

سرخ

9

9 نجي آدا

سنگان

36

كاناجابا

گلگون

10

10 نجي آدا

شاهي

37

39 نجي آدا

كركس

11

ابوالقاسم داشي

زير آبه

38

40 نجي آدا

آرام

12

گولايان(گوله‌ين)داشي

كاكائي بالا

39

41 نجي آدا

پناه

13

گولايان(گوله‌ين)داشي

كاكائي ميانه

40

42 نجي آدا

اميد

14

گولايان(گوله‌ين)داشي

كاكائي پايين

41

اوهون

ميانه

15

گميچي(بويوك‌ته‌په)

تپه بزرگ

42

اردشه

اردشير

16

گميچي

ناويان

43

آنه دره‌سي

جوزار

17

گميچي (بالاته‌په)

تپه كوچك

44

آرپادره‌سي

جودره

18

گميچي

ناخدا

45

48 نجي آدا

اسپيرو

19

گميچي

ناوي

46

49 نجي آدا

اسپير

20

20 نجي آدا

ساماني

47

50 نجي آدا

اسپيرك

21

21 نجي آدا

آذين

48

52 نجي آدا

نهضت

22

شاه سرانلار

مهر

49

53 نجي آدا

تنجك

23

كمره داغ

زاغ

50

54 نجي آدا

ناديد

24

كمره داغ

مشگين

51

55 نجي آدا

تنجه

25

كمره داغ

شبديز

52

56 نجي آدا

نهان

26

28 نجي آدا

شوش تپه

53

59 نجي آدا

كبودان

27

ياستي داشي

تختان

54

يوخاري قيزيل كنگور

زركنگ

55

عموجانلار

گرز

79

ساري ته‌په

زرتپه

56

آشاغي قيزيل كنگور

زركمان

80

ايشك

اشك

57

سائين قالا

شاهين

81

گُدوك تپه

گريوه

58

64 نجي آدا

برد

82

88 نجي آدا

كريوك

59

چايرلي

آذر

83

89 نجي آدا

توس

60

66 نجي آدا

شورتپه

84

ايشك ميدانلار

ميدان

61

اندلي

ناهيد

85

91 نجي آدا

چشمه‌كنار

62

چات ته‌په

چاك تپه

86

92 نجي آدا

بي‌اشك

63

69 نجي آدا

دي

87

دوقوزلار

تك

64

70 نجي آدا

ماغ

88

دوقوزلار

كمان

65

قليج ياقلي(ياغلي) قره

شمشيران

89

دوقوزلار

سروش

66

72 نجي آدا

ايران‌نژاد

90

دوقوزلار

تير

67

73 نجي آدا

گرده

91

دوقوزلار

كنارك

68

74 نجي آدا

گيو

92

دوقوزلار

پنهان

69

75 نجي آدا

مهسوار

93

دوقوزلار

كفچه‌نوك

70

76 نجي آدا

مهديس

94

دوقوزلار

بي

71

يانيخلي

آتش

95

57 نجي آدا

بردك

72

ياستي ياغلي قره

سياه سنگ

96

23 نجي آدا (شاه‌سرانلار)

مهران

73

79 نجي آدا

اشكو

97

24 نجي آدا (شاه‌سرانلار)

مهرداد

74

80 نجي آدا

آرش

98

قره‌تپه

سياه‌تپه

75

81 نجي آدا

برزين

99

98 نجي آدا (دوقوزلار)

تشبال

76

علي ميرزا

برزو

100

99 نجي آدا (دوقوزلار)

سريجه

77

علي ميرزا

برز

101

58 نجي آدا

كاوه

78

84 نجي آدا

اشك‌سر

 

 

 

 

 


پي‌نوشت‌ها:

1 ـ قرآن مجيد ـ سوره روم ـ آيه 22

2 ـ حيات يحيي ـ يحيي دولت‌آبادي ـ جلد 4 ـ صفحه 398

3 ـ هفته‌نامه آسان ـ شماره 49 ـ سال 1383 ـ ص 6

4 ـ فرهنگ اسامي روستاهاي آذربايجان‌شرقي ـ صمد چايلي ـ نشر اختر ـ چاپ اول 1387

5 ـ سرگذشت تقسيمات كشوري ايران ـ جلد اول (آذربايجان‌شرقي، آذربايجان‌غربي، اردبيل و اصفهان) ـ تأليف فاطمه فريدي مجيد ـ با همكاري فاطمه دفتري و نجمه ملك‌پور ـ مقدمه و تمهيد و بررسي نهايي حسن حبيبي ـ 1388 چاپ اول ـ بنياد ايران‌شناسي

6 ـ واژه‌هاي برابر فرهنگستان ايران ـ حسن كيانوش ـ انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ چاپ اول 1381

منبع خبر : دکتر محمد حسن پدرام
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 5
در انتظار بررسی: 7
انتشار یافته : 7
منصوریان
|
1392/10/12 - 12:52
1
16
اللرینیزه ساغلیق بئله معلومات وئرمکله خالقین گؤزو آچیلیر و اؤز وارلیغیندا مودافیعه ائده بیلر. هر حالدا سیزلردن تشکورومو بیلدیریرم. ساغ قالین
علی بایندر
|
1392/10/13 - 13:43
1
14
گوزل بیر موضوع دور و یازیچیدان تشکرلر آمما بیر بالاجا یانلیشلار دا بورادا واردیر. فرصتیم اولسا اوز نظریمی یازاجاقام اللریز آغریماسین
تورک اوغلو
|
1392/10/20 - 19:34
2
15
سنین اللرین وار اولسون ازربایجانین دردین یازین لوطفا قلیمن یازارلی اولسون الله سیزی بیزیم ازربایجانیمیزاد چوخ گورمسین
یولقون
|
1393/05/28 - 13:18
2
7
سلاملار اللریزه ساغلیق در این لیست نام تغییر یافته بعضی از مکان ها را اشتباهی نوشته اید: ایزاوان > هیزه جان پرخاران > فر خران بارنج همان "بارینج" است و نباید نامش را خودمان به باریش تحریف کنیم. "عالم حسرتدی تربیزه، تربیز ده ***لی بارینجا" ارومیه > اورومی "اوروغوم اولسون، اورومو دا اولسون" خایغانا یوخ، "خایوانا، خایفانا" و ... باغیشلایین هامیسینی اوخویانمادیم. اللریز آغریماسین، تاری سیزه یار اولسون
حسین
|
1395/03/23 - 23:01
2
7
چوخ ساغولون یاشایین
احسانی ابوالفضل
|
1396/04/22 - 20:53
1
6
سلام ایمکانی اولسا کانالزدادا بو مطلبی پایلاشاس
کیملیک
|
1396/05/03 - 16:15
1
6
ساغ الون چوخ گوزل اردبیلین معروف کندلرینن شاماتلی ، شام اسبی الوب کهرآلان ، کلخوران الوب کهرآلان 3 دنه کند وار اردبیل اطرافیندا بیری شیخ کهرآلان بیری ویند کهرآلان بیری هیر شهرینین یانیندا
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرين اخبار
پر بازديد ترين مطالب
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ماتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نويد آذربايجان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون